Badanie kału – rodzaje badań

Kał jest podstawowym materiałem diagnostycznym wykorzystywanym do wykrywania schorzeń przewodu pokarmowego. Badanie kału umożliwia stwierdzenie obecności pasożytów, bakterii czy też niestrawionych resztek jedzenia. Występują różne rodzaje badań kału, które wynikają z odmiennych przyczyn będących podstawą skierowania na przeprowadzenie badania.

Rodzaje badań kału

Badanie kału w przypadku zaburzeń wchłaniania i trawienia

Jeżeli podejrzewa się zaburzenia trawienia i wchłaniania cukrów, to najczęściej wykonuje się:

 • test na substancje redukujące w kale, a więc m.in. glukozę, fruktozę i laktozę, które u zdrowych osób nie występują,
 • pomiar pH kału –  pH stolca powinno być obojętne, jeżeli jest ono niższe niż 6, to oznacza to, że występują zaburzenia wchłaniania węglowodanów z przewodu pokarmowego,
 • osmolalność kału i stężenie elektrolitów – służy rozróżnianiu przyczyn biegunek.

W przypadku tłuszczów wykonuje się badanie mikroskopowe kału, które może wykryć obecność niestrawionych lipidów.

W zaburzeniach jelitowych, które są związane z utratą białka z organizmu oznacza się w stolcu aktywność enzymu alfa-1 antytrypsyny.

Badanie kału na obecność bakterii, wirusów, grzybów lub pasożytów

Gdy podejrzewa się, że jest grzybicza lub bakteryjna przyczyna dolegliwości (np. biegunki czy utrata masy ciała), to wówczas próbkę kału wysyła się do laboratorium mikrobiologicznego. Tam wykonuje się tzw. posiew kału, który ma zidentyfikować drobnoustrój. Po zrealizowaniu posiewu może zostać wykonany antybiogram, który sprawdza wrażliwość bakterii na różne rodzaje antybiotyków.

W przypadku wirusów korzysta się z metod molekularnych. Te metody pozwalają na wykrycie w kale adenowirusów, rotawirusów oraz enterowirusów.

Natomiast badanie parazytologiczne wykonywane jest, gdy w kale mogą znajdować się pasożyty. Wykrywa ono fragmenty pasożytów, formy przetrwalnikowe lub składane jaja.

Badanie kału na krew utajoną

Do wykrycia obecności krwi w stolcu służy test przesiewowy. Krew w kale może być spowodowana m.in.:

 • rakiem jelita grubego,
 • polipami,
 • żylakami odbytu,
 • uchyłkami okrężnicy,
 • chorobami zapalnymi jelit,
 • chorobami infekcyjnymi układu pokarmowego.

Kiedy wykonuje się badanie kału?

Badanie kału jest wykonywane, gdy podejrzewa się:

 • krwotok z przewodu pokarmowego – występuje np. w chorobach zapalnych jelit lub nowotworach,
 • zespół złego wchłaniania – może towarzyszyć m.in. chorobom trzustki, jelit i wątroby,
 • choroby zakaźne układu pokarmowego – mogą być spowodowane przez wirusy, grzyby, bakterie, pasożyty lub pierwotniaki.

Ponadto to badanie jest obowiązkowe dla osób, które podejmują pracę np. w gastronomii.

Post Author:

Dodaj komentarz